ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 6วัน4 คืน ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ซากะ บิน VietJet Air

เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16825
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ
6 วัน 4 คืน
มีวันอิสระ
ต.ค. พ.ย.
VietJet Air
VietJet Air
เริ่มต้น 29,990
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
ศาลเจ้าดาไซฟุ
ศาลเจ้าดาไซฟุ
บ่อทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ
บ่อทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ
หมู่บ้านยูฟูอิน
หมู่บ้านยูฟูอิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)

ทัวร์ที่คล้ายกัน