Tourkrub Logo
#16506 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์พม่า

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

เน้นไหว้พระ
รหัส 16913
ทัวร์พม่า 4วัน 3คืน มัณฑะเลย พุกาม สะพานไม้ อูเบ็ง บิน 8M
มัณฑะเลย์ พุกาม
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์พม่า
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
มัณฑะเลย พุกาม สะพานไม้ อูเบ็ง
2
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Myanmar Airways International
เริ่มต้น16,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 16907
ทัวร์พม่า 4วัน 3คืน มัณฑะเลย์ พุกาม สะพานไม้อูเบ็ง บิน FD
มัณฑะเลย์ พุกาม
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์พม่า
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ก.พ. / มี.ค.
มัณฑะเลย์ พุกาม สะพานไม้อูเบ็ง
2
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น15,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 16902
ทัวร์พม่า 4วัน 3คืน มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ บิน 8M
มัณฑะเลย์ พุกาม
แชร์
ถูกใจ
ทัวร์พม่า
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์
1
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Myanmar Airways International
เริ่มต้น15,990

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน สะพานไม้สักอูเบ็ง เจดีย์ชเวสิกอง บิน Myanmar Airways International

บินตรง
กลับเช้า
ไฟล์ทบ่าย

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
-สถานที่เที่ยว
-กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • วัดกุโสดอ
  เย็น
 • เขามัณฑะเลย์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • พุกาม
  เที่ยง
 • วัดติโลมินโล
 • วัดมนุหา
 • วัดอนันดา
 • วิหารธรรมยังยี
  เย็น
 • เจดีย์ชเวสันดอว์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • เจดีย์ชเวสิกอง
 • เจดีย์สัพพัญญู
  เที่ยง
 • อมรปุระ
  เย็น
 • สะพานไม้อูเบ็ง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1SHWEPHUY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2REGENCY BAGAN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3SHWEPHUY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4
ทั่วไป
รหัส 16506
มัณฑะเลย์ พุกาม
4 วัน 3 คืน
Myanmar Airways International
Myanmar Airways International