Tourkrub Logo
#16498 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์พม่า

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน มัณฑะเลย์ฮิลล์ เจดีย์ชเวสิกอง บินMyanmar Airways International

บินตรง
กลับเช้า
ไฟล์ทบ่าย
ไหว้พระ

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินโลว์คอสต์
3สถานที่เที่ยว
3กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  เที่ยง
 • ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์
 • พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ (เจดีย์ชเวนานดอว์)
 • วัดกุโสดอ
 • เขามัณฑะเลย์
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • พุกาม
 • วัดกุบยางกี
 • วัดมนุหา
  เที่ยง
 • เจดีย์สัพพัญญู
 • วิหารธรรมยังยี
  เย็น
 • เชิดหุ่นกระบอกของพม่า
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • เจดีย์ชเวสิกอง
 • วัดติโลมินโล
  เที่ยง
 • มัณฑะเลย์
 • ร้านเครื่องเขิน
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 4
  เช้า
 • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
 • ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1YI LINK HOTEL หรือเทียบเท่า
2ARTHAWKA HOTEL หรือเทียบเท่า
3YI LINK HOTEL หรือเทียบเท่า
4
ทั่วไป
รหัส 16498
มัณฑะเลย์
4 วัน 3 คืน
Myanmar Airways International
Myanmar Airways International