ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ลานสกีฟูจิเท็น บิน Thai AirAsia X

ทั่วไป
รหัส 16249
แนะนำ
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว
5 วัน 3 คืน
มีวันอิสระ
ก.พ. มี.ค.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 37,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ
ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ
ลานสกีฟูจิเท็น
ลานสกีฟูจิเท็น
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ประกันอุบัติเหตุ
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
มื้ออาหาร
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
ห้องพัก
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าวีซ่า
ค่าประกันสุขภาพ
ทิปไกด์ 700 บาท
ค่าพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ

ทัวร์ที่คล้ายกัน