ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค 9 วัน 6 คืน สิงโตหินแกะสลัก ยอดเขาจุงเฟรา บิน Emirates Airline

ทั่วไป
รหัส 16060
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส
9 วัน 6 คืน
มี.ค.
Emirates Airline
Emirates Airline
เริ่มต้น 65,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
17 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาจุงเฟรา
เขาริกิ
เขาริกิ
สิงโตหินแกะสลัก
สิงโตหินแกะสลัก
น้ำตกไรน์
น้ำตกไรน์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 21 CHF
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน