แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ฟุกุโอกะ

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ฟุกุโอกะทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน ซากุระ ณ สวนริมทะเลยูมิโนนะ สวนดอกไม้นาโนะฮานะ บิน Thai Lion Air

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15944
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ
5 วัน 3 คืน
Thai Lion Air
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
3 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
วัดโทโชจิ
วัดโทโชจิ
ทุ่งดอกสีฟ้าเนโมฟิลลา สวนอูมิโนนากะ
ทุ่งดอกสีฟ้าเนโมฟิลลา สวนอูมิโนนากะ
บ่อทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ
บ่อทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ
หมู่บ้านยูฟูอิน
หมู่บ้านยูฟูอิน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน