ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน จัตุรัสแดง พระราชวังเคลมลิน พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ บิน Aeroflot Airlines

ชมสถาปัตย์
รหัส 15930
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
7 วัน 5 คืน
เม.ย.
Aeroflot Airlines
Aeroflot Airlines
เริ่มต้น 57,900
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
15 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino
หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ)
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ)
ล่องเรือแม่น้ำเนวา
ล่องเรือแม่น้ำเนวา
จัตุรัสแดง
จัตุรัสแดง
พระราชวังเครมลิน
พระราชวังเครมลิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน