ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน คลองโอตารุ คิโรโระสกีรีสอร์ท อุทยานโมอาย บิน Nokscoot

ทั่วไป
รหัส 15905
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด
5 วัน 3 คืน
Nokscoot
Nokscoot
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
สวนสาธารณะทาคิโนะ ซูซูรัน
สวนสาธารณะทาคิโนะ ซูซูรัน
คิโรโระ สกีรีสอร์ท
คิโรโระ สกีรีสอร์ท
หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
คลองโอตารุ
คลองโอตารุ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.2 / 5
ดี
2 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.5
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
3.0
ดูแลเอาใจใส่
4.5

ภาพรวมของการไปเที่ยวครั้งนี้ คือดี โดยเฉพาะไกด์ น่ารัก พูดจาสนุกสนาน ให้ความรู้ ฮาแบบสุภาพ สถานที่ที่พาไปก็เหมาะสมกับราคา ส่วนที่ต้องปรับปรุงคือ บริษัท ทัวร์ที่เราจอง... อ่านเพิ่ม

เวลาในการรับประทานอาหารน้อยไปนิดค่ะ อยากเพิ่มมื้ออาหารที่ทางทัวร์จัดให้เพิ่มขึ้น แต่โดยรวมทัวร์ครั้งนี้ทางบริษัทฯ รู้สึกประทับใจค่ะ

ทัวร์ที่คล้ายกัน