แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์มอสโคว์ ซาร์กอร์ส

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์มอสโคว์ ซาร์กอร์สทั้งหมด

ทัวร์รัสเซีย ซาร์กอร์ส มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน จัตุรัสแดง ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว บิน Vietnam Airlines

ชมสถาปัตย์
รหัส 15886
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
6 วัน 3 คืน
Vietnam Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
จัตุรัสแดง
จัตุรัสแดง
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า
โบสถ์โฮลีทรินิตี
โบสถ์โฮลีทรินิตี
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 60 USD
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน