ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม 10 วัน 7 คืน หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ชมเทศกาลดอกไม้สวนเคอเคนฮอฟ บิน Emirates Airline

ชมสถาปัตย์
รหัส 15843
ทัวร์ยุโรป - เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน
10 วัน 7 คืน
มี.ค.
Emirates Airline
Emirates Airline
เริ่มต้น 55,900
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
19 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)
สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)
หมู่บ้านกีธูร์น
หมู่บ้านกีธูร์น
พระราชวังซองส์ซูซี
พระราชวังซองส์ซูซี
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 30 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน