ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน ปราสาทไฮเดลเบิร์ก เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 15789
ทัวร์ยุโรป - เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก
8 วัน 5 คืน
มี.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 58,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
13 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
เมเนเก้นพีส
เมเนเก้นพีส
สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)
สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)
ล่องเรือแม่น้ำไรน์
ล่องเรือแม่น้ำไรน์
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 24 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน