ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน สวนอุเอโนะ คลองเมกุโระ ชมสวนซากุระยามะ บิน Thai Airways

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15595
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว
5 วัน 3 คืน
มี.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 35,900
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
สวนแห่งซากุระ
สวนแห่งซากุระ
ซากุระ ณ คลองเมกูโระ
ซากุระ ณ คลองเมกูโระ
สวนอุเอโนะ
สวนอุเอโนะ
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
สวนจิโดริงะฟูชิ
สวนจิโดริงะฟูชิ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 3000 JPY
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน