แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์โคมัตสึ นาโกย่า ทาคายาม่า

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์โคมัตสึ นาโกย่า ทาคายาม่าทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น โคมัตสึ นาโกย่า ทาคายาม่า 6 วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เทศกาลนาบานะโนะซาโตะ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 15445
ทัวร์ญี่ปุ่น - โคมัตสึ นาโกย่า ทาคายาม่า
6 วัน 4 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
นาบานะ โนะ ซาโตะ
นาบานะ โนะ ซาโตะ
หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ
หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
เทศกาลคามาคุระโนะซาโตะ
เทศกาลคามาคุระโนะซาโตะ
วัดโอสุคันนอน
วัดโอสุคันนอน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 40 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน