ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต 6 วัน 4 คืน อาริมะออนเซ็น ปราสาทฮิเมจิ ชมซากุระริมแม่น้ำคาโมะ บิน Thai AirAsia X

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15384
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า เกียวโต
6 วัน 4 คืน
มีวันอิสระ
มี.ค.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 29,999
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
ซากุระริมแม่น้ำคาโมะ
ซากุระริมแม่น้ำคาโมะ
ซากุระริมแม่น้ำโอคาว่า
ซากุระริมแม่น้ำโอคาว่า
อาริมะออนเซ็น
อาริมะออนเซ็น
วัดคิโยมิสึ
วัดคิโยมิสึ
พอร์โต ยูโรป้า
พอร์โต ยูโรป้า
ปราสาทฮิเมะจิ
ปราสาทฮิเมะจิ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน