แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์มอสโคว์ มูร์มันสค์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์มอสโคว์ มูร์มันสค์ทั้งหมด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน พิพิธภัณฑ์เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ ล่าแสงเหนือ บิน Aeroflot Airlines

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15370
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ มูร์มันสค์
7 วัน 5 คืน
Aeroflot Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
15 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ล่าแสงเหนือ
ล่าแสงเหนือ
พิพิธภัณฑ์เรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
พิพิธภัณฑ์เรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
สวน VDNKH
สวน VDNKH
วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
จัตุรัสแดง
จัตุรัสแดง
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 75 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน