ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 6 วัน 4 คืน งานประดับไฟหมูบ้านเยอรมัน นั่งเรือหงส์ทะเลสาบยามานาคะโกะ บิน Thai Airways

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15284
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว
6 วัน 4 คืน
มีวันอิสระ
Thai Airways
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน
เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ล่องเรือหงส์
ล่องเรือหงส์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน