ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี 6 วัน 3 คืน มหาวิหารจวารี โบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์ทรินิตี้ บิน Turkish Airlines

ทั่วไป
รหัส 15255
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย
6 วัน 3 คืน
มี.ค.
Turkish Airlines
Turkish Airlines
เริ่มต้น 34,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
มหาวิหารจวารี
มหาวิหารจวารี
มหาวิหารสเวติสเคอเวรี
มหาวิหารสเวติสเคอเวรี
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน