ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว 6 วัน 4 คืน วัดคินคะคุจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค ล่องเรือทะเลสาบอาชิ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 15171
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว โอซาก้า
6 วัน 4 คืน
มีวันอิสระ
Thai Airways
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
วัดคินคาคุจิ
วัดคินคาคุจิ
ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ
ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน