ทัวร์รัสเซีย บาห์เรน 6 วัน 3 คืน พิพิธภัณฑ์สงครามเย็น(บังเกอร์ 42) ขี่ยานเกราะ BMP-1 บิน GULF AIR

ชมสถาปัตย์
รหัส 15128
ทัวร์รัสเซีย - รัสเซีย บาห์เรน
6 วัน 3 คืน
ก.ค.
GULF AIR
GULF AIR
เริ่มต้น 41,990
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
จัตุรัสแดง
จัตุรัสแดง
พิพิธภัณฑ์ยานเกราะรัสเซีย
พิพิธภัณฑ์ยานเกราะรัสเซีย
ขี่รถถังโซเวียตรัสเซีย
ขี่รถถังโซเวียตรัสเซีย
พิพิธภัณฑ์สงครามเย็น (บังเกอร์ 42)
พิพิธภัณฑ์สงครามเย็น (บังเกอร์ 42)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 48 USD
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน