ทัวร์กรีซ เทซาโลนิกี่ เอเธนส์ 10 วัน 7 คืน ชมมหาวิหารบนยอดเขาแมทธีโอร่า เกาะซานโตรินี่ บิน Qatar Airways

ทั่วไป
รหัส 14643
ทัวร์กรีซ - กรีซ
10 วัน 7 คืน
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Qatar Airways
Qatar Airways
เริ่มต้น 91,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
21 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
หาดเพอร์ริสซา
หาดเพอร์ริสซา
หมู่บ้านเอีย
หมู่บ้านเอีย
โขดหินแห่งนภากาศ
โขดหินแห่งนภากาศ
อารามศักดิ์สิทธิ์ Great Meteoron
อารามศักดิ์สิทธิ์ Great Meteoron
วิหารอพอลโล
วิหารอพอลโล
เกาะมิโคนอส
เกาะมิโคนอส
กังหันลมมิโคโนส
กังหันลมมิโคโนส
อะโครโปลิสแห่งเอเธนส์
อะโครโปลิสแห่งเอเธนส์
คอคอดคอรินท์
คอคอดคอรินท์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน