ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 14396
ทัวร์จีน - คุนหมิง + หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
Thai Airways
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
15 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ)
สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ)
ภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
ภูเขาซื่อคา (หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน)
ช่องแคบเสือกระโดด
ช่องแคบเสือกระโดด
วัดลามะซงจ้านหลิน
วัดลามะซงจ้านหลิน
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก
โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง
โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.4 / 5
ดี
5 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.4
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.4
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.2
คุณภาพที่พัก
4.4
ดูแลเอาใจใส่
4.4

ประทับใจมาก และจะแนะนำ ทัวร์ครับ ให้เพื่อนๆ หรือคนรู้จัก ให้มาใช้บริการค่า ^^