ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 3 วัน 2 คืน ฮาลองปาร์ค ล่องเรือจ่างอาน บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 14042
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์
3 วัน 2 คืน
ธ.ค.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น 12,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน
แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน
ล่องเรืออ่าวฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง
ถ้ำสวรรค์ (ถ้ำนางฟ้า)
ถ้ำสวรรค์ (ถ้ำนางฟ้า)
กระเช้าอ่าวฮาลอง
กระเช้าอ่าวฮาลอง
สวนสนุกฮาลองพาร์ค (ชิงช้าสวรรค์ Sun World)
สวนสนุกฮาลองพาร์ค (ชิงช้าสวรรค์ Sun World)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน