แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์มอสโคว์ มูร์มันสค์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์มอสโคว์ มูร์มันสค์ทั้งหมด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 8 วัน 6 คืน ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ เรือตัดน้ำแข็งเลนิน ล่าแสงเหนือ บิน Aeroflot Airlines

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13988
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ มูร์มันสค์
8 วัน 6 คืน
Aeroflot Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
17 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ล่าแสงเหนือ
ล่าแสงเหนือ
ขับสโนว์โมบิล
ขับสโนว์โมบิล
ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
พิพิธภัณฑ์เรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
พิพิธภัณฑ์เรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 70 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน