ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 8 วัน 5 คืน ล่าแสงเหนือ ไซบีเรียนฮัสกี้ลากเลื่อน บิน Air China

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13705
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ มูร์มันสค์
8 วัน 5 คืน
ธ.ค.
Air China
Air China
เริ่มต้น 65,900
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
หมู่บ้านซามิ ประเทศรัสเซีย
หมู่บ้านซามิ ประเทศรัสเซีย
ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
จัตุรัสแดง
จัตุรัสแดง
ล่าแสงเหนือ
ล่าแสงเหนือ
ขับสโนว์โมบิล
ขับสโนว์โมบิล
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 60 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน