ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน ชมปรากฏการณ์เเสงเหนือ ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า บิน Thai Airways

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13703
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ มูร์มันสค์
7 วัน 5 คืน
ธ.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 68,900
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
13 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า
สุนัขลากเลื่อน
สุนัขลากเลื่อน
ล่าแสงเหนือ
ล่าแสงเหนือ
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
วิหารเซนต์บาซิล
วิหารเซนต์บาซิล
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 57 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน