แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์มอสโคว์ มูร์มันสค์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์มอสโคว์ มูร์มันสค์ทั้งหมด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน ตามล่าแสงเหนือ หมู่บ้านเทอริเบอร์ก้า ฟาร์มไซบีเรียนฮัสกี้ บิน Aeroflot Airlines

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 13646
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ มูร์มันสค์
6 วัน 4 คืน
Aeroflot Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
สุนัขลากเลื่อน
สุนัขลากเลื่อน
หมู่บ้านเทอริเบอร์ก้า
หมู่บ้านเทอริเบอร์ก้า
ล่าแสงเหนือ
ล่าแสงเหนือ
จัตุรัสแดง
จัตุรัสแดง
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 50 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน