ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 13019
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว
6 วัน 4 คืน
มีวันอิสระ
ก.ค. ส.ค.
Thai Airways
Thai Airways
ดู 1 รีวิว
5 /5
ดีมาก
เริ่มต้น 39,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิ
ย่านชินจูกุ
ย่านชินจูกุ
ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ
ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
5 / 5
ดีมาก
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
5.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
5.0
คุณภาพที่พัก
5.0
ดูแลเอาใจใส่
5.0

ทัวร์ที่คล้ายกัน