ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน จำลองเมืองฮอลแลนด์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน บิน EgyptAir (ไม่รวมค่าวีซ่า)

เน้นประหยัด
รหัส 13005
ทัวร์จีน - ฮ่องกง เซินเจิ้น
3 วัน 2 คืน
ส.ค. ก.ย.
EgyptAir
EgyptAir
เริ่มต้น 18,999
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นประหยัด
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
สวนดอกไม้ฮอลล์แลนด์ (หมู่บ้านฮอลล์แลนด์)
สวนดอกไม้ฮอลล์แลนด์ (หมู่บ้านฮอลล์แลนด์)
MANGROVE GROOVE
MANGROVE GROOVE
วัดหวังต้าเซียน
วัดหวังต้าเซียน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 200 CNY
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 2200 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน