ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน ขึ้นกระเช้านองปิง ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ บิน Hong Kong Airlines

ทั่วไป
รหัส 12805
ทัวร์จีน - ฮ่องกง เซินเจิ้น
4 วัน 2 คืน
ส.ค. ก.ย.
Hong Kong Airlines
Hong Kong Airlines
เริ่มต้น 19,990
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
กระเช้านองปิง 360 องศา
กระเช้านองปิง 360 องศา
พระพุทธรูปเทียนถาน
พระพุทธรูปเทียนถาน
วัดกวนอูเซินเจิ้น
วัดกวนอูเซินเจิ้น
SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN
SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน