ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 4 วัน 2 คืน โทมิตะฟาร์ม ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม บิน Thai AirAsia X

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 12197
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด
4 วัน 2 คืน
ส.ค.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 19,876
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
โทมิตะฟาร์ม
โทมิตะฟาร์ม
สวนชิคิไซโนะโอกะ
สวนชิคิไซโนะโอกะ
คลองโอตารุ
คลองโอตารุ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน