แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ฟุกุโอกะ คิวชู

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ฟุกุโอกะ คิวชูทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมโต้ 5 วัน 3 คืน บ่อน้ำผุร้อนเบปปุทั้ง8 ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ บิน Thai Lion Air

ทั่วไป
รหัส 11405
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ คิวชู
5 วัน 3 คืน
Thai Lion Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
บ่อน้ำร้อนจิโคกุ
บ่อน้ำร้อนจิโคกุ
อิสระท่องเที่ยวนางาซากิ
อิสระท่องเที่ยวนางาซากิ
ศาลเจ้าดาไซฟุ
ศาลเจ้าดาไซฟุ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
3.6 / 5
ดี
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
2.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
3.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
5.0
ดูแลเอาใจใส่
4.0

ไกด์ควรรักษาเวลาของคนส่วนใหญ่มากกว่านี้