ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า โตเกียว 6 วัน 4 คืน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (เก็บทิปที่สนามบิน) บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 11311
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว โอซาก้า
6 วัน 4 คืน
มีวันอิสระ
ก.ค. ส.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 42,800
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิ
ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน