banner-app

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ซาปา (31 แพ็คเกจ)

พบ 31 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
เส้นทางฮานอย ซาปา เส้นทางฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ เส้นทางฮานอย ฮาลอง ซาปา เส้นทางฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(35)
(20)
(12)
(10)
(9)
(7)
(7)
(6)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(10)
(76)
(109)
(56)
(57)
(59)
(9)
(4)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(10)
(88)
(23)
สายการบิน
(46)
(26)
(17)
(12)
(12)
(6)
(2)
ดูเพิ่มเติม
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11893
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 3 วัน 2 คืน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน บิน SL
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
3 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย.
สะพานแสงอาทิตย์ / เทือกเขาฟานซีปัน / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)
9
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿9,999
ทั่วไป
รหัส 14552
ลดราคา
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย 3 วัน 2 คืน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ยอดเขาฟานซิปัน บิน SL
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
3 วัน 2 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
ทะเลสาบคืนดาบ / เทือกเขาฟานซีปัน / รถรางสายภูเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
10
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
11,555
฿10,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11822
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน บิน VJ
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
เทือกเขาฟานซีปัน / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿11,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14611
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ยอดเขาฟานซีปัน ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก บิน FD
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ตามก๊ก / สะพานแสงอาทิตย์ / เทือกเขาฟานซีปัน / รถรางสายภูเขาฟานซีปัน / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)
11
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿11,900
ทั่วไป
รหัส 14561
ลดราคา
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ยอดเขาฟานซิปัน บิน SL
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
เทือกเขาฟานซีปัน / รถรางสายภูเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์) / วัดเจดีย์เสาเดียว
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
12,399
฿11,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12087
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน นาขั้นบันไดหมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต จัตุรัสบาดิงห์ น้ำตกซิลเวอร์ บิน VZ
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ทะเลสาบคืนดาบ / จัตุรัสบาดิงห์ / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์) / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
13
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿11,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11233
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน บิน SL
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรือกระจาด / ทะเลสาบคืนดาบ / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
14
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿12,899
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12011
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน บิน SL
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ฮาลองบก / การแสดงหุ่นกระบอกนํ้า / เทือกเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
14
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿12,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 10960
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ 5 วัน 4 คืน น้ำตกสีเงิน นั่งกระเช้าฟานซีปัน บิน VJ
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ทะเลสาบคืนดาบ / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
12
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿12,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13455
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ล่องเรืออ่าวฮาลอง หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต บิน FD
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์) / อ่าวฮาลอง / ตามก๊ก
10
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿12,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 10643
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน ล่องเรืออ่าวฮาลอง บิน FD
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
อ่าวฮาลอง / ตามก๊ก / เทือกเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
12
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿12,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14211
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน บิน SL
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
อ่าวฮาลอง / ฮาลองบก / เทือกเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
10
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿12,989
ทั่วไป
รหัส 13918
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน ชมหุบเขาปากมังกร ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน บิน VJ
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ทะเลสาบคืนดาบ / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / ภูเขาฮามรอง
14
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿12,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12451
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน รถไฟเมืองซาปาชมนาขั้นบันได นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน บิน VJ
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / เทือกเขาฟานซีปัน / รถรางสายภูเขาฟานซีปัน
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿12,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13859
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน ฮาลองปาร์ค ล่องเรือชมจ่างอาน ยอดเขาฟานซิปัน บิน VN
ฮานอย ฮาลอง ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / เทือกเขาฟานซีปัน / แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน / อ่าวฮาลอง
13
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,888
ทั่วไป
รหัส 14534
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรืออ่าวฮาลอง บิน TG
ฮานอย ฮาลอง ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ถ้ำสวรรค์ (ถ้ำนางฟ้า) / อ่าวฮาลอง / เทือกเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
16
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12843
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน 4 คืน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ยอดเขาฟานซีปัน บิน SL
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / อ่าวฮาลอง / ถ้ำสวรรค์ (ถ้ำนางฟ้า) / เทือกเขาฟานซีปัน / ภูเขาฮามรอง
15
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11894
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ล่องเรือนิงห์บิงห์ บิน SL
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
พ.ย.
ฮาลองบก / เทือกเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
11
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,989
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12452
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮาลอง นิงห์บิงห์ ฮานอย ซาปา 5 วัน 4 คืน ล่องเรืออ่าวฮาลอง กระเช้าฟานซิปัน บิน VJ
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
รถรางสายภูเขาฟานซีปัน / ภูเขาฮามรอง / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / ฮาลองบก / อ่าวฮาลอง
18
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿13,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12488
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย นิงบิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ บิน FD
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
อ่าวฮาลอง / ฮาลองบก / เทือกเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
10
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,999
ทั่วไป
รหัส 14471
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 3 วัน 2 คืน ยอดเขาฟานสิปัน ล่องเรือนิงห์บิงห์ บิน FD
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
3 วัน 2 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
ฮาลองบก / เทือกเขาฟานซีปัน / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)
13
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11693
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือชมฮาลองเบย์ บิน VN
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
ธ.ค.
เทือกเขาฟานซีปัน / แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน / อ่าวฮาลอง / สวนสนุกฮาลองพาร์ค (ชิงช้าสวรรค์ Sun World)
11
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿14,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13841
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน ยอดเขาฟานซิปัน นั่งรถไฟชมเมืองซาปา บิน VN
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ฮาลองบก / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / เทือกเขาฟานซีปัน / รถรางสายภูเขาฟานซีปัน / ภูเขาฮามรอง
15
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿14,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 14550
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน บิน SL
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / อ่าวฮาลอง / เทือกเขาฟานซีปัน / รถรางสายภูเขาฟานซีปัน
12
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
บินเช้า
฿15,555
ทั่วไป
รหัส 13836
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือกระจาด บิน FD
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ก.พ. / มี.ค.
แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน / เทือกเขาฟานซีปัน / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)
9
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿15,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 9821
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กและอ่าวฮาลอง บิน FD
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / อ่าวฮาลอง / ตามก๊ก / เทือกเขาฟานซีปัน
17
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿16,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14214
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ 5 วัน 4 คืน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ยอดเขาฟานซีปัน บิน VN
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เทือกเขาฟานซีปัน / รถรางสายภูเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน
11
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿16,989
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11160
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต นั่งกระเช้าไปยอดเขาฟานซีปัน ล่องเรือชมถ้ำจ่างอาน บิน TG
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ธ.ค.
ฮาลองบก / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
10
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿16,991
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11923
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน บิน TG
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ธ.ค.
อ่าวฮาลอง / ฮาลองบก / เทือกเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
12
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿18,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14711
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮาลอง นิงห์บิงห์ ฮานอย ซาปา 5 วัน 4 คืน ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรืออ่าวฮาลอง บิน VJ
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / ฮาลองบก / อ่าวฮาลอง / ถ้ำสวรรค์ (ถ้ำนางฟ้า) / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์) / รถรางสายภูเขาฟานซีปัน / เทือกเขาฟานซีปัน / สะพานแสงอาทิตย์
18
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿18,999

ทัวร์ซาปา