banner-app

แพ็คเกจทัวร์

พบ 1296 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(105)
(80)
(58)
(53)
(35)
(30)
(30)
(26)
(25)
(24)
(23)
(22)
(20)
(20)
(20)
(18)
(16)
(16)
(15)
(14)
(14)
(13)
(12)
(12)
(12)
(11)
(11)
(11)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(9)
(9)
(9)
(9)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(102)
(653)
(900)
(411)
(413)
(360)
(73)
(50)
(27)
(2)
(0)
(0)
(0)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(4)
(12)
(60)
(82)
(130)
(108)
(232)
(363)
(196)
(95)
(8)
(6)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(320)
(154)
(79)
(77)
(74)
(72)
(61)
(57)
(36)
(26)
(23)
(21)
(21)
(19)
(15)
(15)
(15)
(14)
(14)
(11)
(11)
(11)
(11)
(9)
(9)
(8)
(7)
(7)
(6)
(6)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
เน้นไหว้พระ
รหัส 14562
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ บิน DD
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
1 วัน 0 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ) / เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
8
ที่เที่ยว
1
มื้ออาหาร
บินเช้า
฿2,999
เน้นประหยัด
รหัส 12639
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน สักการะเจดีย์ชเวดากอง สักการะเทพทันใจ บิน DD
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
1 วัน 0 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / เจดีย์โบตะทาวน์ / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
7
ที่เที่ยว
1
มื้ออาหาร
บินเช้า
฿3,888
เน้นไหว้พระ
รหัส 14316
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเทพทันใจ บิน SL
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
1 วัน 0 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / เจดีย์งาทัตจี / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
6
ที่เที่ยว
1
มื้ออาหาร
บินเช้า
฿3,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 14601
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน เจดีย์ชเวดากอง ปางช้างเผือก ขอพรเทพทันใจ บิน DD
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
1 วัน 0 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ปางช้างเผือก / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
8
ที่เที่ยว
1
มื้ออาหาร
บินเช้า
฿3,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 14321
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง บิน DD
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
1 วัน 0 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / เจดีย์งาทัตจี / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
4
ที่เที่ยว
1
มื้ออาหาร
บินเช้า
฿4,499
เน้นไหว้พระ
รหัส 14600
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี บิน DD
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
1 วัน 0 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / เจดีย์โบตะทาวน์ / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
8
ที่เที่ยว
1
มื้ออาหาร
บินเช้า
฿4,999
ทั่วไป
รหัส 13857
ลดราคา
แนะนำ
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จู่ไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน วัดแชกงหมิว สวนหยวนหมิงหยวน วิหารเซนต์ปอล บิน FD
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย.
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง) / วัดอาม่า (วัดเจ้าแม่ทับทิม)
10
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
7,999
฿5,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 14654
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง บิน FD
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ) / เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
10
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿6,490
เน้นไหว้พระ
รหัส 12786
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน บิน FD
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
ทัวร์มาเก๊า
4 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
21
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿6,555
เน้นประหยัด
รหัส 13436
ลดราคา
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โบสถ์เซ็นต์ปอล สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล บิน NX
มาเก๊า จูไห่
ทัวร์มาเก๊า
3 วัน 2 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
เดอะปารีเซียนมาเก๊า / เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า / วิหารเซนต์ปอล / เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง)
9
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
7,890
฿6,890
เน้นไหว้พระ
รหัส 14716
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน เจดีย์กลางน้ำ เจดีย์ชเวดากอง สักการะเทพทันใจและเทพกระซิบ บิน DD
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ) / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / เจดีย์เยเลพญา
12
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿6,999
ทั่วไป
รหัส 13608
ทัวร์จีน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน เวเนเชี่ยนรีสอร์ท สวนสาธารณะซุนยัดเซน บิน FD
มาเก๊า จูไห่
ทัวร์จีน
3 วัน 2 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ถนนคู่รัก / เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า / เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (องค์เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง)
9
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿6,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 14697
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี บิน DD
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
10
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿6,999
เน้นประหยัด
รหัส 13034
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) บิน DD
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / เจดีย์โบตะทาวน์ / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
14
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿6,999
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 14556
ลดราคา
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 4 วัน 2 คืน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมวัดหัวซาน ขึ้นตึกจินเหม่าชั้น88 บิน CZ
เซี่ยงไฮ้ +หลายเมือง
ทัวร์จีน
4 วัน 2 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / มี.ค.
หาดไว่ทาน / ตึกจินเหม่า / เมืองโบราณชีเป่า
10
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
8,888
฿6,999
ทั่วไป
รหัส 12845
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว 5 วัน 3 คืน เมืองโบราณอูเจิ้น ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ บิน XJ
เซี่ยงไฮ้ +หลายเมือง
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วัดหลงหัว / ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ นครเซี่ยงไฮ้ / รถไฟความเร็วสูงประเทศจีน / ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ
8
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿6,999
ทั่วไป
รหัส 14593
ทัวร์จีน มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน ยอดเขาหวงถึงเซี่ย เดอะเวนีเชียนมาเก๊า บิน FD
มาเก๊า จูไห่
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ทางเดินกระจกหวงถิงเซี่ย / เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า / วิหารเซนต์ปอล
16
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,555
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14176
ทัวร์จีน คุนหมิง 4 วัน 2 คืน สวนน้ำตกคุนหมิง แผ่นดินสีแดงตงชวน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ บิน FD
คุนหมิง+หลายเมือง
ทัวร์จีน
4 วัน 2 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
จินหม่าปี้จีฟาง (ถนนม้าทองไก่หยก) / ภูเขาหิมะเจียวจื่อ / ผืนดินสีแดงตงชวน / สวนน้ำตกคุนหมิง
10
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,777
เน้นประหยัด
รหัส 13039
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน วิหารเซนต์ปอล เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า บิน NX
มาเก๊า จูไห่
ทัวร์มาเก๊า
3 วัน 2 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า / วัดผู่โถวซื่อ / วิหารเซนต์ปอล
9
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,888
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 11830
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน ซากโบสถ์เซนต์ปอล หลอหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ บิน CX
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ต.ค.
หลอหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ / เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า / วิหารเซนต์ปอล / สะพานข้ามทะเล ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า
19
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,889
เน้นไหว้พระ
รหัส 12189
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน เจดีย์เยเลพญา สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง บิน SL
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
เจดีย์กาบาเอ / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เจดีย์เยเลพญา
12
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14566
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน คาเมร่อนไฮแลนด์ ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ บิน MH
มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย
3 วัน 2 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
คาเมรอน ไฮแลนด์ / วัดถํ้าบาตู / เก็นติ้ง ไฮ แลนด์
14
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 14700
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน มหาเจดีย์ชเวดากอง สักการะเทพทันใจ บิน PG
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
เจดีย์โบตะทาวน์ / เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
13
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14564
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน คาเมร่อนไฮแลนด์ ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ บิน MH
มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย
3 วัน 2 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
คาเมรอน ไฮแลนด์ / ตึกปิโตรนัส / เก็นติ้ง ไฮ แลนด์
14
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,999
ทั่วไป
รหัส 13450
ลดราคา
ทัวร์มาเลเซีย ปุตราจายา กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน เก็นติ้งไฮแลนด์ นั่งกระเช้าลอยฟ้า ถ้ำบาตู บิน MH
ปุตราจายา กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย
3 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า / กระเช้าลอยฟ้าเก็นติ้ง / ดัชท์สแควร์ / วัดถํ้าบาตู
18
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
8,999
฿7,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13587
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน คาเมร่อนไฮแลนด์ ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ บิน MH
มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย
3 วัน 2 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ตึกปิโตรนัส / กระเช้าลอยฟ้าเก็นติ้ง / คาเมรอน ไฮแลนด์
14
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 13016
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) มหาเจดีย์ชเวดากอง บิน PG
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
8
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿8,555
เน้นไหว้พระ
รหัส 14148
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน มหาเจดีย์เชดากอง ไหว้พระแก้กรรม เปิดดวง ณ เจดีย์ชเวโพนวิน บิน PG
ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เจดีย์ชเวโพนพวิน / พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
12
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿8,555
เที่ยวเทศกาล
รหัส 13332
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน ชมงาน MOTOGP MALAYSIA มัสยิดสีชมพู บิน MH
มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย
3 วัน 2 คืน
พ.ย.
งานแข่งมอเตอร์ไซต์ โมโต้ จีพี มาเลเซีย / พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า / มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา)
9
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿8,777
ทั่วไป
รหัส 11764
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน ทะเลทรายมุยเน่ น้ำตกดาทันลา บิน VZ
ดาลัด มุยเน่
ทัวร์เวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
รถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ / น้ำตกดาตันลา / สวนดอกไม้เมืองหนาว
11
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿8,888