ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ไหว้พระ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2 คืน บิน Thai Lion Air

เน้นสวนสนุก
รหัส 16830
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง มาเก๊า
3 วัน 2 คืน
ต.ค. พ.ย.
Thai Lion Air
Thai Lion Air
เริ่มต้น 13,999
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นสวนสนุก
สไตล์การเที่ยว
3 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)