ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านยูฟุอิน ทุ่งดอกโคเชีย บิน VietJet Air

ทั่วไป
รหัส 16812
tag flash sale
ลดสูงสุด
26
%
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ
5 วัน 3 คืน
มีวันอิสระ
ต.ค.
VietJet Air
VietJet Air
26,990
เริ่มต้น 19,990
fire flash sale
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)

ทัวร์ที่คล้ายกัน