Tourkrub Logo
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชค 9 วัน 6 คืน ฮัลสตัท ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน OS

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชค 9 วัน 6 คืน ฮัลสตัท ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน Austrian Airlines

บินตรง
กลับดึก
ไฟล์ทดึก
วันปีใหม่
วันคริสต์มาส

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
-
มื้ออาหาร
-
ระดับที่พัก
คะแนนเที่ยวบิน
-สถานที่เที่ยว
-กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน

ช่วงเดินทาง

วันปีใหม่ 31-1 ม.ค.
วันคริสต์มาส 25 ธ.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 4 วัน
ศ. 22 ธ.ค. 23ส. 30 ธ.ค. 23
92,900
วันหยุด 4 วัน
ศ. 29 ธ.ค. 23ส. 6 ม.ค. 24
95,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 16791
เชค ออสเตรีย ฮังการี
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
Austrian Airlines
Austrian Airlines
เริ่มต้น95,900
จองผ่านเว็บ