Tourkrub Logo
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน พระราชวังแวร์ซายน์ ล่องเรือแม่น้ำแซน บิน TG

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน พระราชวังแวร์ซายน์ ล่องเรือแม่น้ำแซน บิน Thai Airways

บินตรง
กลับเช้า
ไฟล์ทดึก
วันปีใหม่

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
-
มื้ออาหาร
-
ระดับที่พัก
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
-สถานที่เที่ยว
-กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน

ช่วงเดินทาง

วันปีใหม่ 31-1 ม.ค.
ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 4 วัน
ศ. 29 ธ.ค. 23ส. 6 ม.ค. 24
99,888
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ทั่วไป
รหัส 16781
เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน
ธ.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น99,888
จองผ่านเว็บ