ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค วันคินคะคุจิ สะพานโทเก็ตสึเคียว สวนป่าไผ่ ช้อปปิ้งซาคาเอะ บิน Thai AirAsia X

ทั่วไป
รหัส 16551
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า เกียวโต
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
ดู 2 รีวิว
3.4 /5
พอใช้
เริ่มต้น 35,888
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
3.4 / 5
พอใช้
2 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
3.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
3.5
คุณภาพที่พัก
2.5
ดูแลเอาใจใส่
4.0

โรงแรม ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพห้องพัก มากกว่าทำเล

ทัวร์ที่คล้ายกัน