ทัวร์ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน ชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ หมุนกังหันวัดแชกงหมิว ขอพรความรักวัดต้าเซียน นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง เที่ยวฝั่งมาเก๊า บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 16535
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง มาเก๊า
4 วัน 3 คืน
ต.ค.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น 24,888
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)