ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน 4 วัน 3 คืน แผ่นดินสีแดงตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ เล่นสกีที่ SUNAC Snow Park บิน Kunming Airlines

ทั่วไป
รหัส 16166
ทัวร์จีน - คุนหมิง + หลายเมือง
4 วัน 3 คืน
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
Kunming Airlines
Kunming Airlines
เริ่มต้น 10,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ภูเขาหิมะเจียวจื่อ
ภูเขาหิมะเจียวจื่อ
ลานหิมะ SUNAC Snow Park
ลานหิมะ SUNAC Snow Park
วัดหยวนทง
วัดหยวนทง
ผืนดินสีแดงตงชวน
ผืนดินสีแดงตงชวน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 160 CNY
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1500 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน