ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน ล่องเรือหลังคากระจก หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ บิน Singapore Airlines

ทั่วไป
รหัส 16131
ทัวร์ยุโรป - เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก
7 วัน 4 คืน
ก.ย.
Singapore Airlines
Singapore Airlines
เริ่มต้น 76,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
ล่องเรือกระจก
ล่องเรือกระจก
เรดไรท์สตรีท
เรดไรท์สตรีท
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 21 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน