ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ 5 วัน 3 คืน เที่ยวหมู่บ้านเอโดะวันเดอร์แลนด์เต็มวัน ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ บิน Nokscoot

เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16128
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว นิกโก้
5 วัน 3 คืน
ก.ย. ต.ค.
Nokscoot
Nokscoot
เริ่มต้น 20,777
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ
ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ
เอโดะวันเดอร์แลนด์
เอโดะวันเดอร์แลนด์
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1700 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน