ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน คลองโอตารุ โทมิตะฟาร์ม สวนชิกิไซโนะโอกะ บิน Thai AirAsia X

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 16122
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด
5 วัน 3 คืน
มีวันอิสระ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
ดู 4 รีวิว
4.7 /5
ดีมาก
เริ่มต้น 26,999
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
คลองโอตารุ
คลองโอตารุ
สวนชิคิไซโนะโอกะ
สวนชิคิไซโนะโอกะ
โทมิตะฟาร์ม
โทมิตะฟาร์ม
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.7 / 5
ดีมาก
4 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.2
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.7
คุณภาพที่พัก
4.5
ดูแลเอาใจใส่
5.0

ไปเที่ยวกับทัวร์ครั้งแรกนี้ประทับใจมากค่ะ ดูแลอย่างดีและจะไปกับที่นี่อีก

ทัวร์ที่คล้ายกัน