ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 16029
ทัวร์ลาว - ลาว หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน
ส.ค. ก.ย.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
ดู 2 รีวิว
4.9 /5
ดีมาก
เริ่มต้น 11,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
วัดเชียงทอง
วัดเชียงทอง
น้ำตกตาดกวงชี
น้ำตกตาดกวงชี
ถ้ำติ่ง
ถ้ำติ่ง
พระธาตุพูสี
พระธาตุพูสี
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.9 / 5
ดีมาก
2 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.5
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
5.0
คุณภาพที่พัก
5.0
ดูแลเอาใจใส่
5.0

ไกด์ดูแลลูกทัวร์เป็นอย่างดี และจัดการให้ลูกทัวร์นั่งทาน อาหารได้ลงตัวดี