แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์จอร์เจีย

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์จอร์เจียทั้งหมด

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี 8 วัน 6 คืน โบสถ์เกอร์เกตี้ อารามเกลาติ เมืองถ้ำวาร์ดเซีย บิน Thai AirAsia X

ชมสถาปัตย์
รหัส 15958
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย
8 วัน 6 คืน
Thai AirAsia X
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
17 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
วิหารบอดี (วิหารเซนต์นีนา)
วิหารบอดี (วิหารเซนต์นีนา)
วิหารอะลาเวอดี
วิหารอะลาเวอดี
โบสถ์หินวาดเซีย
โบสถ์หินวาดเซีย
มหาวิหารจวารี
มหาวิหารจวารี
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 25 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน