ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง 5 วัน 4 คืน ยอดเขาฟานซิปัน สวนสนุกฮาลองพาร์ค ล่องเรือฮาลองบก บิน Vietnam Airlines

ทั่วไป
รหัส 15910
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย ฮาลอง ซาปา
5 วัน 4 คืน
Vietnam Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ล่องเรือฮาลองบก
ล่องเรือฮาลองบก
ล่องเรืออ่าวฮาลอง
ล่องเรืออ่าวฮาลอง
สวนสนุกฮาลองพาร์ค (ชิงช้าสวรรค์ Sun World)
สวนสนุกฮาลองพาร์ค (ชิงช้าสวรรค์ Sun World)
เขาฟานซีปัน
เขาฟานซีปัน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 200 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.6 / 5
ดีมาก
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
5.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
5.0

เยี่ยมมากในเรื่องของเวลาและสถานที่ต่างๆ จะมีบ้างคืออาหารบางมื้อเท่านั้น