ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี 7 วัน 4 คืน ฮัลล์สตัทท์ พระราชวังเชินบรุนน์ บิน Emirates Airline

ทั่วไป
รหัส 15812
ทัวร์ยุโรป - ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค
7 วัน 4 คืน
Emirates Airline
Emirates Airline
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
พระราชวังเชินบรุนน์
พระราชวังเชินบรุนน์
ฮัลสตัทท์
ฮัลสตัทท์
ปราสาทแห่งปราก
ปราสาทแห่งปราก
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 21 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน