ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า นาโกย่า 5 วัน 3 คืน สวนอุเอะโนะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมซากุระแม่น้ำซาไก บิน Thai Lion Air

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15730
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า ทาคายาม่า โตเกียว
5 วัน 3 คืน
เม.ย.
Thai Lion Air
Thai Lion Air
เริ่มต้น 21,777
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
ซากุระริมแม่น้ำซาไก
ซากุระริมแม่น้ำซาไก
สวนอุเอโนะ
สวนอุเอโนะ
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1600 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน