ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่อะบาชิริ บิน Nokscoot

เที่ยวเทศกาล
รหัส 15617
ลดราคา
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด
6 วัน 4 คืน
ก.พ.
Nokscoot
Nokscoot
30,990
เริ่มต้น 28,990
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวเทศกาล
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว
เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว
ล่องเรือตัดน้ำแข็งออโรร่า
ล่องเรือตัดน้ำแข็งออโรร่า
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4 / 5
ดี
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
4.0

ทัวร์ที่คล้ายกัน